Avtale om ettersøkshund

Lov om viltet (Viltloven) krever at alle som jakter elg, hjort eller rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Avtaleformularet som gjengis nedenfor er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning, og gjelder for hjortevilt som er skadeskutt under jakt.

Ettersøksavtale
om tilgangen på godkjent ettersøkshund til jakt på elg, hjort og rådyr (hjorteviltforskriftens § 25):  

Undertegnede jeger/jaktleder:

Navn…………………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………..
Vald nr./navn………………………………………………………………………………………….
Kommune……………………………………………………………………………………………..

A    har i dag inngått avtale med eier/fører av godkjent og registrert ettersøkshund som har bestått prøver i henhold til forskriftens § 4 og 5, om at nedenstående hund skal, dersom det er nødvendig med ettersøk, bringes til stedet innenfor mitt/vårt jaktområde innen 4 timer etter påskutt vilt av arten

 

       Elg            ÿ                                  Hjort            ÿ                                              Rådyr            ÿ

B     har i dag inngått avtale med eier/fører av ettersøkshund godkjent i henhold til forskriftenes § 7, og som tilhører nabojaktlag, om at nedstående hund skal, dersom det blir nødvendig med ettersøk, bringes til steder innenfor mitt/vårt jaktområde innen 4 timer etter påskutt vilt av arten

    Elg/hjort       ÿ                        Rådyr          ÿ  

Hundens navn og ID-nr……………………………………………………………………………….
Rase.………………………………………………………………………………..
Hundens eier/fører…………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………
Telefon                    ……………..              ……………………….              ……………………..
                                       Arbeid                         Privat                                      Mobil

Avtalen gjelder inntil………   ………  20…….

Særlige avtalevilkår:…………………………………………………………………………………….

                              ……………………………………………………………………………………...

 

Sted…………………………    dato…………


                                                                                                           
  Jeger/jaktleder                                                                        Hundeeier/fører

Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer: ett til jeger/jaktleder og ett til hundeeier/fører

Related Links