Timo v. Schwarzen Blitz vet man ikke særlig mye om - han var født, oppdrettet og levde i
      Frankrike. I henhold til de opplysninger vi har vært i stand til å samle inn,
      og som blandt annet kommer fra avlskonsulenten i den Franske Dobermann
      klubb "Claude LeBold" er:
      - han var en stor og kraftig hann - velbygd og med eksellent temperament
      - han bestod som en av de første, den Franske TAN prøve (meget likt den
         Tyske ZTP)
      - han oppnådde å bli mer enn 14 år før han ble avlivet på grunn av alderdom

Info av Bitten Jønsson

Related Links