Blaser
SR850

blasersr850_1.jpg (45393 bytes) Info. om en Blaser riflemodell. 

SR850 ble produsert i forholdsvis små kvanta. Og da R93 ble introdusert solgte denne etterhvert så bra at Blaser, som den lille fabrikken den er, måtte frigjøre produksjonskapasitet for å produsere mer av denne. Det var grunnen til at SR850- konseptet gikk ut i følge Hartmut Liedtke, innkjøpssjef og "prokurist" hos Blaser.

Blaser SR850

Blaser er en utrolig flott gevær både når det gjelder kvalitet, utforming og ikke minst sikkerhetsmessig: I jaktsituasjon kan man gå med ett skudd i kammeret og to i magasinet, og fortsatt ha fullstendig sikkerhet fordi mekanismen ikke er spent. Når man kommer i en skuddsituasjon spenner man våpenet ved å skyve hevarmen framover. Hvis det ikke kommer til skudd tar man helt enkelt hevarmen tilbake igjen og ingen ting er spent. Låskassen er praktisk talt lydløs ved lading og oppspenning og derfor velegnet for pyrschjakt.

Blaser SR850 har en mekanisme som funksjonerer som en vanlig boltmekanisme, men er ikke spent i posisjonen som vises på bildet til venstre.
Ved å skyve hevarmen framover, spennes våpenet og er klart til skudd.

Løp skiftets på få minutter og man kan velge andre kalibre etter type kasse man har:

Låskasser:
standard: fra kal. 5,6x57 til 30-06 og 8x57
medium: fra 6,5x68 til 9,3x64
magnum: fra 7 Rem. Mag. til .375 H&H Mag. 

Videre kan man nevne innstilling av avtrekket. Under magasinet, som lett kan tas ut, ligger et lite skyvepotensiometer som justerer trykket på avtrekkeren. Blaser har i følge Hartmut Liedtke, fortsatt ekstra løp og deler til SR850 på fabrikken.

arve_rein.jpg (15315 bytes)

 

Blaser SR850 på reinsfjellet. Arve stiller på en reinsflokk i horisonten.

Blaser SR850 og Carl Gustaf 4000 - begge med en veldig presisjon. 

Begge disse riflene er 30-06 og skyter veldig bra med Norma Nosler Part. 11,6 g. og N. Jaktmatch. 

 

ulv_ahb_ab_reinsjakt.jpg (17237 bytes)

Vellykket skudd. Ulv står klar med kløven, mens André og Arve slakter. 
 

 

 

ulv_ahb_reinsjakt.jpg (12748 bytes)

Link:

©opyrights:  Arve H.  Brun & André Brun

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links